regulamin sekcji

 • Ogólne:
  1. A Instruktor, bądź jego zmiennik prowadzi zajęcia punktualnie zgodnie z zatwierdzonym grafikiem, który znajduje się na stronie: www.wspinanie.bialystok.plwww.facebook.com/flash.bialystok lub w Centrum Wspinaczkowym Flash.
  2. B Każdy uczestnik Sekcji, który wykupi opcję Sekcja+OPEN w danym miesiącu kalendarzowym ma możliwość nie limitowego korzystania z obiektu w godzinach otwarcia.
  3. C Osoby które przychodzą na sekcję raz w tygodniu i chcą zrobić kolejny trening w tygodniu w formie OPEN (indywidualne przyjście) muszą wykupić dodatkowe wejście wg. aktualnego cennika lub dokupić opcję OPEN.
  4. D Sekcje wspinaczkowe rozpoczynają się punktualnie wg grafiku. Osoby spóźnione zobowiązane są do przeprowadzenia rozgrzewki we własnym zakresie.
  5. E Jednorazowe wejście na sekcję upoważnia do pozostania na obiekcie po zakończeniu zajęć. W przypadku osób nieletnich wymagany jest nadzór prawowitego opiekuna.
  6. F Sekcja wspinaczkowa zostanie utworzona gdy zapiszą się do niej min. 3 osoby. (zapisy przy recepcji), przy czym grupy nie będą liczyć więcej niż 8 osób, chyba że prowadzący sekcję ustanowi inaczej.
  7. G Bloki czasowe treningów trwają dwie godziny lekcyjne (1,5h) podczas których instruktor realizuje plan zajęć.
  8. H Uczestnicy sekcji zaawansowanej powinni przychodzić na trening co najmniej 15 min wcześniej aby samodzielnie wykonać rozgrzewkę.

 

 • Płatność:
  1. A Płatność za sekcję jest zgodna z aktualnym cennikiem i aktualnymi promocjami. Ponadto, odbywa się ona zawsze przed pierwszym treningiem w bieżącym miesiącu. W przypadku przystąpienia do sekcji po rozpoczęciu zajęć w danym miesiącu płatność za bieżący miesiąc wygląda następująco:

   Ilość treningów jaka pozostała w miesiącu / Ilość treningów w miesiącu * Cena karnetu

   W przypadku wykupienia karnetu na ostatnie zajęcia cena tych zajęć jest równa 30 zł. Przy czym opcja dołączenia do sekcji jest możliwa jedynie w przypadku osób chcących zakupić karnet sekcja z zajęciami 2 razy w tygodniu.

  2. B Istnieje możliwość wykupu tylko części karnetu np. na 5 z 8 treningów, bo jest zaplanowany wyjazd np. na narty. W przypadku wykupu opcji Open kończy się ona w ostatnim dniu wykupionego treningu.

 

 • Zamrażanie karnetów:
  1. A Zamrożenie karnetów z przyczyn losowych nie będzie uznawane, jednakże ostateczna decyzja leży w gestii Zarządcy obiektu.

 

 

Niniejszy Regulamin dot. Sekcji obowiązuje od 02.01.2018 r. do odwołania.